TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a http://sellyekert.unasshop.eu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Vevő a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Tájékoztató adatok az eladóról

A http://sellyekert.unasshop.eu ("Sellye Kert") online webáruház - üzemeltetője a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. (székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u 79., telephely: 7960 Sellye, hrsz. 980, adószám: 11360755-2-02, e-mail címe: info@sellyeikastelypark.hu) a továbbiakban "Eladó".

3. Árusított termékek körének meghatározása

Az Eladó jelen webáruházban megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes listaárát. A megjelenő termékek körét dísznövények teszik ki (évelők, díszcserjék, díszfák, egzóták). Kérjük figyelembe venni, hogy a növényeket az évszaknak megfelelő állapotban postázzuk!

http://sellyekert.unasshop.eu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint.

4. Megrendelés

Az Eladó a megrendelést regisztrációval, vagy regisztráció nélkül is elfogadja, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges adatokat maradéktalanul közli. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
Az Eladó a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő ajánlatának elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta.
Az Eladó a naprakész árakat tünteti fel, amennyiben mégis árváltozás történik, akkor a Vevő a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Felhasználási feltételek

5.1. Felelősség

 • Vevő a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 • Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
 • Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
 • Vevő által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, és ezekért felelősséget nem vállal.

5.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, leírások, logók, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

6. Vásárlás menete

6.1. Megrendelés folyamata

A webáruház termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vevők számára. A honlapon a Vevők menüpontok segítségével böngészhetnek. A termékek kategóriarendszerbe sorolva jelennek meg. Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A webáruházban lehetőség van kulcsszó alapján termékeket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. Vevő a kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A "Kosár ürítése" gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Vevő a "Megrendelés" gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Vevőnek megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vevő e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. Vevő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti az Ealdótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért az Eladó felel. Vevő felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles az Eladónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben Vevő korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folyatatható.

A megrendelés következő lépéseként Vevőnek ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. Vevő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a "Megrendelés elküldése" gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt az Eladó felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül Vevő a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Az árak megtekintéséhez, kosárba helyezéséhez nem kell külön bejelentkezni, bárki számára láthatóak.

Bankkártyás, utánvétes és online fizetési lehetőség adott.

 

6.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Eladó a Vevőt 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Vevő nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, mennyiségét, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vevő rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

6.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre, VAGY

Eladó az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Vevő részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Vevő ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Eladó általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

 

6.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

6.5. Számla

Eladó papír alapú számlát állít ki.

Ezt a csomag indítása esetén a csomaggal együtt  juttatja el a Vevőnek, vagy elektronikus levélben, PDF csatolmányként küldi.

Ha a Vevő egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor lehetőség van külön számlázásra.

 

6.6. Fizetés

6.6.1. Előre utalás

A csomagot az utalás beérkezte után tudjuk csak indítani.

Számlaszám: 

OTP Bank: 11731128-20006194

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

A Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a megrendelés számát!

6.6.2. Utánvét

A csomag értéke a szállítási díjjal együtt átvételkor fizetendő a futárnál, ill. az átvételi ponton.

6.6.3. Készpénzzel a helyszínen

 

6.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

6.7.1. MPL futárszolgálat

Munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között.

A szállítás munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között történik, lehetőség van délutáni (17-20h) és szombati  (8-12h) kézbesítésre is felár ellenében.

Amennyiben a futár a megadott címen nem talál senkit, a megadott telefonszámon hívja a címzettet. Ha a címzett nem elérhető, a futár megismétli a kézbesítést a következő munkanapon. 

A termék átvételekor a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vevő kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Vevő kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az Eladónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét az Eladó díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Eladó felelősséget nem vállal!

Vevő megadhatja munkahelyének címét is, ha hétköznap nem tartózkodik a regisztráció során megadott címen.

 

Szállítási költségek:

MPL futár előre utalással: 1790.- Ft

MPL futát utánvéttel: 2180.- Ft

Postán maradó (előre utalással, 2 napos időgarancia): 1400.- Ft

Postán maradó utánvéttel: 1790,- Ft

Szállítási határidő feltüntetése: termékenként változó.

Eladó - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

6.7.2. Személyes átvétel

7960 Sellye, Mátyás király utca 79.

7. Garancia, szavatosság, elállás

Minden esetben maximálisan törekszünk az adott növény szín- és faj-, valamint fajtaazonosságra, de előfordulhatnak eltérések, melyeket igyekszünk mihamarabb orvosolni a növény árának visszatérítésével vagy cseréjével. Minden ilyen eset egyedi megegyezéssel zárul a vevő választása szerint.

Azidőjárás okozta károkra a 
A fenti szavatosság nem terjed ki arra az esetre, ha
- a hiba, károsodás az áru vásárló általi, nem megfelelő kezeléséből ered,
- a hiba, károsodás a növény termesztésére, nevelésére vonatkozó előírások be nem
tartásából ered,
- a hiba, károsodás mértéke nem haladja meg a szokásos használatból eredő elhasználódás
mértékét,

- a hiba, károsodás a szélsőséges időjárás (fagy, szárazság) miatt következik be,
- a hibát, károsodást a vásárló szándékos, jogellenes magatartása idézi elő,
- a hiba, károsodás a Vevőnek felróható késedelmes átvételéből ered (pl. ha a vásárló
értesítés ellenére sem veszi át az árut és amiatt az áru több héten át a postán marad).
A szavatossági jog fennállására és gyakorlására a fentiekben írtakon túl a hatályos jogszabályi
rendelkezések megfelelően irányadók.

 

45/2014. (II. 26) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződéseket szabályozza. A növényekre - jellegüknél fogva - a rendelet 29. § d pontja vonatkozik, így a vevők nem gyakorolhatják elállási jogukat. 


Panaszát az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Név: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

Levelezési cím: 7960 Sellye, Mátyás király utca 79.

Telefonszám: +36-30/963-8461 (H-P: 8:30-12:00)

E-mail cím: info@sellyeikastelypark.hu

 

 

8. Egyéb rendelkezések

9.1. ÁSZF, árak módosítása

Eladó jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés
  2. A szabályzat hatálya
  2.1. A szabályzat hatálya
  2.1.1. Időbeli hatály
  2.1.2. Személyi hatály
  2.1.3. Tárgyi hatály
  2.2. Online átadott adatok
  2.3. Változtatás joga
  3. Vonatkozó jog alkalmazása
  4. Vonatkozó jogszabályok
  5. Fogalom meghatározás
  5.1. Személyes adat
  5.2. Adatkezelés
  5.3. Adatkezelő
  5.4. Adatfeldolgozó
  5.5. Adatállomány
  5.6. Címzett
  5.7. Hozzájárulás
  5.8. Harmadik személy
  5.9. Adatvédelmi incidens
  5.10. Partner
  5.11. Munkatárs
  5.12. Weboldal
  6. Alapelvek
  6.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
  6.2. Célhoz kötöttség
  6.3. Adattakarékosság
  6.4. Pontosság
  6.5. Korlátozott tárolhatóság
  6.6. Integritás és bizalmas jelleg
  6.7. Elszámoltathatóság
  7. Érintettek jogai
  7.1. Tájékoztatáshoz való jog
  7.2. Helyesbítés joga
  7.3. Törléshez való jog
  7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  7.5. Eljárási szabályok
  7.6. Adathordozáshoz való jog
  7.7. Tiltakozás joga
  7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  8. Az adatkezelés biztonsági elvei
  9. A Társaság működésével kapcsolatos adatkezelések
  10. Regisztráció a honlapon
  11. Adatfeldolgozók megnevezése

  12. Panaszkezelés
  13. Felügyeleti hatóság
  14. Jognyilatkozat

 2. Bevezetés, Adatkezelő adatai, elérhetősége

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u.79.
E-mail: info@sellyeikastelypark.hu

Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Társaság minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított öt év elteltével töröl.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. A szabályzat hatálya (online, és /vagy üzletben átadott adatokra vonatkozik, változtatás joga)

2.1. A szabályzat hatálya

2.1.1. Időbeli hatály:
Jelen Szabályzat 2018.05.25 napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

2.1.2. Személyi hatály
Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
• az Adatkezelőre, továbbá
• azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá
• azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti
Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik
• a számukra elérhető úton keresztül vagy módon – például elektronikus úton, az Adatkezelő bármely e-mail címére küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen –
o kapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek,
o az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték; vagy
o kapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;
• az Adatkezelő Munkatársai (ha Munkatársat foglalkoztat az Adatkezelő);
• az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

2.1.3. Tárgyi hatály:
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

2.2. Online/ üzletben átadott adatok
Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a Társaságnak a www.sellyekert.unasshop.eu címen megtalálható online portálján átadott személyes adatok kezelésére.

2.3. Változtatás joga
A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit. A tájékoztató módosításai a Társaság honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Amennyiben az Érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Társaság elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért azonban felelősséget nem vállal.

 1. Vonatkozó jog alkalmazása

A Társasággal és szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen jogvita a magyar joghatóság, a magyar bíróságok illetékessége alá tartozik a magyar jogszabályok alapul vételével.

 1. Vonatkozó jogszabályok

A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
• 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
• 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR).

 1. Fogalom meghatározás
  5.1. Személyes adat:
  Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 5.2. Adatkezelés:
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

5.3. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így a jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 1. fejezetben meghatározott személyek együttesen.

5.4. Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

5.5. Adatállomány:
Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

5.6. Címzett:
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

5.7. Hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság.

5.8. Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

5.9. Adatvédelmi incidens:
Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

5.10. Partner:
Az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek.

5.11. Munkatárs:
Az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

5.12. Weboldal:
A portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő.

 1. Alapelvek felsorolása (célhoz kötöttség, pontosság stb.)

6.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

6.2. Célhoz kötöttség:
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

6.3. Adattakarékosság:
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

6.4. Pontosság:
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

6.5. Korlátozott tárolhatóság:
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

6.6. Integritás és bizalmas jelleg:
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

6.7. Elszámoltathatóság:
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 1. Érintettek jogai (törlés, elfeledtetés, tiltakozás stb.)

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az erre irányuló kérelem űrlap kitöltésével.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog:
Az Érintett kérelmére a Társaság, mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg.
Az Érintett tájékoztatását a Társaság csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.) A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Felügyeleti Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről.

7.2. Helyesbítés joga:
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

7.3. Törléshez való jog:
Társaság a személyes adatot törli, ha:
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály alapján kötelező);
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve azt az adatot, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az adat kezelése jogellenes, ha:
a) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
b) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
c) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
d) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
e) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
Az adattörlés korlátai:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
c) népegészségügy területét érintő közérdek;
d) az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
a) az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.5. Eljárási szabályok:
A személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 25 (huszonöt) nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 (huszonöt) napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
A kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Adatkezelő helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

7.6. Adathordozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga:
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
b) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
c) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
d) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett a Társaságnak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Társaság az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Társaság egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.


 1. Az adatkezelés biztonsági elvei
  A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  A Társaság az adatkezelés során megőrzi
  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
  A Társaság informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
  Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Társaság megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 2. A Társaság működésével kapcsolatos adatkezelések

Érintettek Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Munkavállalók A munkajogviszonnyal kapcsolatos ügyintézés. 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 2012. évi I. törvény (Mt.), 2017. évi CL. törvény (Art. illetve az érintett hozzájárulása.

Partnerek A Társaság és partnerei közötti együttműködés, kapcsolatteremtés lehetővé tétele, megkönnyítése. 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 2005. évi CLXIV. tv. (Kertv.) illetve az érintett hozzájárulása.
Ügyfelek Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ, ajánlat nyújtása és kapcsolattartás, panasz esetén a panasz közlésének lehetővé tétele, a panasz azonosítása és a törvényből származó kötelezettségek, kötelező adatok felvétele. 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az érintett hozzájárulása.

Webshop vásárlók
Jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév: a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím: kapcsolattartás.
Telefonszám: kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Születési idő: statisztika, kedvezményes ajánlatok nyújtása.
Számlázási név és cím: a szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím: a házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja: technikai művelet végrehajtása.
2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), illetve az érintett hozzájárulása.

 1. Regisztráció a honlapon
  Az adatkezelés célja: a Társaság webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célozottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az 2001. évi CVIII. 13/A. §-a, a 2000. évi C. törvény. 169. § (2) bekezdése és a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
  A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, NÉV, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
  Az adatkezelés időtartama:
  • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
  • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,
  • a vásárlások adatai tekintetében a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Adattovábbítás:
• termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a DPD, Magyar Posta, GLS felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a DPD, Magyar Posta, GLS tekintetében a 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
• e-mail útján az info@sellyeikastelypark.hu  címen, továbbá
• postai úton a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.,7960 Sellye, Mátyás király u.79. címen.

 1. Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: adatfeldolgozással kapcsolatos információk, az adatfeldolgozás jogalapja,
szállító, az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, a házhozszállítás lebonyolítása, a Felhasználó hozzájárulása, 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Tárhely szolgáltató: az adatkezelés célja s weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig tart. Érintett hozzájárulása, az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)

 1. Panaszkezelés

Kártérítés és sérelemdíj:
Társaság az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az Érintettel szemben a Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
A Társaság mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A Társaság nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 

 1. Felügyeleti Hatóság

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
• Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Fax: +36 (1) 391-1410
• Honlap: http://naih.hu

 1. Jognyilatkozat

A Társaság a honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat csakis tájékoztatás céljóból teszi közzé. A megjelenített védjegyek, és lógók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, ezekhez fűződő jogok kizárólag az Adatkezelőt illetik meg.
A honlapon megtalálható védjegyek védjegyoltalom alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon, és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. Tilos a honlapon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más honlaphoz kapcsolást (linket) létrehozni. Jogellenes felhasználás esetén szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhat maga után.
Az Érintett az információkat eredeti formában, kizárólag a saját céljára használhatja fel, a számítógépére letöltse, illetve kinyomtassa. Ezen engedély kizárólag a weboldal egy eredeti példányának kezelését illetve annak archiválását teszi lehetővé.
Az Érintett képernyőjén megjelenített weboldal pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan a Társaságtól független változtatásokra nem vállal – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – semmilyen természetű garanciát.
A Társaság fenntartja a jogot a honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.
A Társaság nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.
A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Társaság kizárja.
A Társaság nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Társaság weboldalához kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak.
Amennyiben Érintett írásos anyagot bocsát a Társaság rendelkezésére, az Érintett elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy a Társaság azt – minden felelősségvállalás nélkül – közzé teheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. Érintett ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez a Társaság ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Társaságot.
A Társaság weboldala a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhat, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Webáruház készítés